Menu

Pengenalan Logo

Apa itu Logo?

 • Perkataan logo adalah singkatan dari "Logogram".
 • Logo adalah gubahan yang ringkas tetapi mempunyai makna yang tertentu.
 • Punca idea logo lazimnya berdasarkan benda-benda di alam sekitar, seperti flora fauna,manusia,benda buatan manusia,huruf,angka,rupa bentuk geometri dan sebagainya.
 • Logo biasanya dijumpai pada dinding bangunan,kenderaan,bungkusan,iklan,bahan bercetak seperti sampul dan kertas surat,resit dan lain-lain bagi sesuatu badan atau pertubuhan.
 • Logo berfungsi sebagai satu tanda atau simbol pengenalan bagi sesuatu :
  • Pertubuhan
  • Syarikat
  • Kelab
  • Persatuan
  • Barangan Komersial
  • Perkhidmatan
  • Kempen
  • Pameran, dan sebagainya.


 • Contoh logo punca flora :

 • Contoh logo punca manusia :

 • Contoh logo punca benda buatan manusia :

 • Contoh logo punca huruf :

 • Contoh logo punca angka :

 • Contoh logo punca rupa geometri :

 • Contoh logo punca fauna :
No comments:

Post a Comment

Hai, Terima kasih sebab datang ke SopheeStudio dan beri komen..

Bookstagram

Photoshopgram

Terbaru